Lactating Undertow

8 Out Of 10 Owners Who Expressed A Preference Said Their Cats Preferred Carnetcheque.

Vill lära mig mer.

Jag ska gå en kurs för att lära mig att förebygga sjukdomar och är därför intresserad av att lära mig mer om ett salutogent förhållningssätt. Det vill säga att man lär sig mer om vad som skapar en bra hälsa och det är väl egentligen alla intresserade av. Men ibland är man mer inriktad på att se vad som orsakar dålig hälsa än vad som skapar en bra hälsa. Det ska bli jätteintressant. Det är ju det här som är fördelen när man är vuxen och kan djupdyka i det man finner intressant.